Skautský zákon                                                  

 

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

2. Skaut je verný a oddaný.

3. Skaut je osožný a pomáha iným.

4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.

5. Skaut je zdvorilý.

6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.

7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.

8. Skaut je veselej mysle.

9. Skaut je sporivý a hospodárny.

10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

 

                  Skautský sľub

 
 
Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl vynasnažím:
1.plniť si povinností voči vlasti
2.pomáhať v každom čase svojím blížnym
3.dodržiavať skautský zákon
K tomu Boh mi pomáhaj!
 

                    

                     Denný  príkaz

"Denne vykonať aspoň 1 dobrý skutok."

 

To čo robíme dobrovoľne, nenútene a z lásky, zachováva lepší pocit na duši. Keď nás niekto o niečo požiada, alebo nám dá príkaz, je to už len naša povinnosť.

                   Skautské heslo 

 

"Buď pripravený!"

 

Heslo, ktoré nám pripomína našu nestálu duševnú a fyzickú pripravenosť meniť svet, okolie a seba k lepšiemu.