Slovenský skauting

je organizácia združujúca skoro 6000 členov. Jeho cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt. Jeho základnou výchovnou jednotkou je oddiel, v ktorom sa zoskupuje viacero  skautských družín . Oddiely sa ďalej spájajú do zborov, pričom skautský zbor má spravidla udelenú právnu subjektivitu. Zbory z jedného regiónu tvoria skautskú oblasť (v súčasnosti je ich 6) a oblasti spadajú priamo pod národné orgány Slovenského skautingu.