Skautská symbolika

 

Skautská ľalia


Znak slovenských skautov zahŕňa ľaliu (1) i trojlístok v pozadí (2). Tri listy ľalie pripomínajú tri body skautského sľubu. Stredný list zdobí magnetická strelka kompasu (3), ktorá ukazuje správnu celoživotnú cestu priamo vpred. Myšlienku, že skaut sa nemá za žiadnych okolností odchýliť od cesty dobra, dopĺňajú i dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku. To znamená, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť. Páska svornosti (4) obopínajúca ľaliu v strede je symbolom bratstva skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu dopĺňa znak Slovenska - dvoj kríž (5) na trojvrší (6). 

 

Skautský pozdrav

Skauti používajú tento pozdrav, keď pri stretnutí nemajú na hlave klobúk. Celá ruka je zdvihnutá do výšky ramena. Tri vyrovnané prsty pripomínajú tri body skautského sľubu a palec prekrývajúci malíček symbolizuje, že v skautingu silnejší ochraňuje slabšieho.

 

Skautská hymna

Hej skauti, hor sa, volá deň,
s nádejou na nás hľadí zem.
Slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári.
Hej skauti, hor sa, volá deň,
volá nás naša rodná zem.

Hej skauti, hor sa, volá vlasť,
buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási.
Hej skauti, hor sa, volá vlasť,
hej skauti, volá všetkých nás.